PRIJAVA ZA PROGRAM

Kompanija Delta Holding i studentske organizacije otvorile su, drugu godinu za redom, prijave za obrazovni projekat “Compass” namenjen studentima svih fakulteta Univerziteta iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.

Mladi ljudi na drugoj, trećoj i završnim godinama studija imaće priliku da, od marta do oktobra ove godine, kroz predavanja i radionice, uče od Deltinih stručnjaka, posete Deltina imanja i fabrike, upoznaju se sa predsednikom i top menadžmentom Kompanije. Tokom programa, učesnici će raditi na projektnom zadatku i studiji slučaja iz oblasti poslovanja Kompanije koje će predstaviti u finalu Compass-a zakazanom za septembar 2020.

Prijave za program pod nazivom „Pronađi pravi put!”otvorene su od 3. do 16. februara na sajtu compass.rs. Broj mesta je proširen na 100, a selekcija će se sprovoditi na osnovu prijave i intervjua. Još jedna novina od ove godine je mogućnost da se za program prijave student univerziteta iz još tri grada, pored Beograda.

Možete navesti sve aktivnosti koje ste imali tokom studiranja ili srednje škole.
Ovim stavljate Vaše podatke na uvid i obradu kompaniji Delta Holding doo Beograd, Vladimira Popovića 6, sa MB 17156730 (u daljem tekstu „Delta Holding“), u svrhu realizacije projekta „Compass“. Vaši podaci se prikupljaju radi selekcije kandidata za učešće u projektu „Compass“. Delta Holding će čuvati Vaše podatke do završetka projekta „Compass“, nakon čega će isti biti obrisani. Obaveštavamo Vas da imate pravo na pristup Vašim podacima, da se Vaši podaci isprave ili dopune, da Delta Holding obriše Vaše podatke, kao i pravo da od strane Delta Holdinga primite podatke i prenesete ih drugom rukovaocu, bez ometanja od strane Delta Holdinga. Ova izjava se može opozvati u svakom trenutku slanjem elektronske pošte na adresu compass@unija.rs , čime će Vaši podaci biti obrisani iz baza Delta Holding doo. Ovakav opoziv proizvodi dejstvo od trenutka opoziva na dalje, odnosno da ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva. Obaveštavamo Vas da imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti ukoliko smatrate da je obrada Vaših podataka izvršena suprotno zakonu. Prihvatam i saglasan sam da Delta Holding doo Beograd, Vladimira Popovića 6, sa MB 17156730 obrađuje i koristi moje lične podatke, kao što su ime i prezime, broj telefona, adresa elektronske pošte, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu i druge podatke koje dostavljam u svrhu realizacije projekta „Compass“.